Офис: г. Ижевск

ул. Пушкинская д. 241.

e-mail:

dipl555@gmail.com

Телефон:

8(950) 829-01-15

Заголовок

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Модернізація гідроприводу скребкового конвеєру із урахуванням кінематики і динаміки руху

1000,00 

Описание

Об’єкт дослідження — скребачковий конвеєр типа СП250.12.
Ціль роботи – модернізація гідроприводу скребкового конвеєру із урахуванням кінематики і динаміки руху
В проекті виконано кінематичний, динамічний аналіз та синтез гідроприводу типу ПМК скребачкового конвеєру типа СП250.12.
Аналіз кінематичних діаграм переміщення, швидкості і прискорення ведучого поршня показує, що вони мають періодичний характер і можуть бути представлені рядами Фур’є.
Кінематичний аналіз, проведений для випадку рівномірного обертання зірочки (кривошипа), показує, що такий закон обертання може бути реалізований кіне-матично, якщо реалізувати отриманий закон поступального переміщення поршня.
ПРИВІД МАЛОГАБАРИТНИЙ КОНВЕЄРУ ПМК, ШАХТНИЙ СКРЕ-БАЧКОВИЙ КОНВЕЄР СП250.12
Вступ……………………………………………………………………………….
1 Аналіз існуючих типів конвеєрів………………………………………………
2 Силовий аналіз приводу конвеєра……………………………………………
2.1 Теоретичний тяговий розрахунок конвеєра СП250.12…………………….
2.2 Експлуатаційний тяговий розрахунок конвеєра СП250.12………………..
2.3 Визначення моментів інерції приводу конвеєра і його вузлів…………….
2.4 Рушійний момент гідроприводу і момент опору руху……………………..
2.5 Дослідження резонансних режимів………………………………………….
2.6 Висновки до розділу 2…………………………………………………………
3 Розрахунок тягового органа на міцність………………………………………
4 Економічний ефект від упровадження у виробництво гідравлічного приво-ду…………………………………………………………………………………..
5 Розрахунок освітленості у відкаточному штреку……………………………
6 Розробка програмного забезпечення для розрахунку скребкових конвеє-рів…………………………………………………………………………………….
6.1 Огляд методів розрахунку конвеєрів………………………………………….
6.2 Методика тягового розрахунку конвеєрів……………………………………
6.3. Розробка автоматизованої системи розрахунку скребкових конвеєрів…..
6.4 Аналіз існуючого прототипу………………………………………………….
7 Кінематичний аналіз кривошипно-кулісного механізму………………….
7.1 Визначення вихідних даних для кінематичного аналізу механізму……….
7.2 Побудова планів швидкостей…………………………………………………
7.3 Визначення швидкості і прискорення поршня методом діаграм………….
7.4 Визначення кутової швидкості і прискорення куліси……………………….
7.5 Висновки до розділу 7…………………………………………………….. …
Список літератури……………………………………………………………
Досвід експлуатації об’ємних гідравлічних приводів будівельних і до-рожніх машин показав їхню значну перевагу перед двигунами внутрішнього згоряння, асинхронним електродвигуном з живильником від силової мережі і дизель-електричного приводу .
Гідравлічний привід служить для повідомлення обертального, посту-пального і зворотно-поступального руху виконавчим механізмам і робочому органу машини. Гідравлічний привід складається з насоса, системи розподілу, бака з рідиною, сполучних трубопроводів і гідравлічних двигунів у виді силових гідравлічних циліндрів з чи поршнем гідромоторів обертальної дії. У гідро двигунах тиск робочої рідини перетвориться в поступальний рух поршня з чи штоком в обертальний рух ротора, зв’язаних з робочим органом.
Основними достоїнствами гідравлічного приводу в порівнянні з меха-нічним є: компактність конструкції, економічність, надійність, безступінчасте регулювання в широкому діапазоні швидкостей, запобігання механізму від перевантаження, зручність керування і реверсування, простота перетворення поступального руху в обертальне.
З огляду на складні умови роботи скребкових конвеєрів у вибої, особ-ливо на тонких шарах, ставиться задача створити гідравлічний об’ємний (статичний) привід скребкових конвеєрів для роботи в прохідницькому й очисному механізованому комплексах при видобутку корисних копалин.
Такий привід забезпечить:
— зниження динамічних навантажень у тяговому ланцюзі;
— запобігання тягового ланцюга від пориву при її заклинюванні за ра-хунок спрацьовування запобіжного клапана в гідросистемі;
— регулювання швидкості тягового ланцюга в широких межах;
— плавний пуск конвеєра при його повному завантаженні;
— рівномірний розподіл навантаження між приводами;
— компактність конструкції в порівнянні з існуючими електропри-водами з гідромуфтою й отже мала вага;
— економічність і надійність роботи;
— зручність керування.
— гідропривід дозволяє при використанні механізованих комплексів працювати на непаленій емульсії від гідросистеми механізованої кріпи;
— спрощує розміщення приводу в стиснутих умовах підготовчих гір-ських вироблень за рахунок можливості розташування приводу в кінцевих секціях механізованої кріпи, у результаті чого зникає необхідність вручну перекріплять над приводом покрівлю після кожної пересувки конвеєра;
— скорочення довжини ніш і надання можливості переходу на без-нишевую виїмку вугілля;
— підвищує безпека роботи на сполученні лави зі штреком.
При використанні статичного чи об’ємного гідроприводу для скреб-кових конвеєрів необхідно поступальний рух поршня трансформувати в обертальний рух зірочки. Це може бути доступно застосуванням кривоши-пно-ползунного механізму і кулісного механізму з обертовою чи хитною кулісою . Виходячи з вимоги малих габаритів приводу приймаємо до ро-зробки кулісний об’ємний гідропривід з хитною кулісою. Для забезпечення пуску конвеєра необхідно мати мінімум два таких приводи, кривошипи яких установлені на одному валу під кутом 90 чи 120.
1 Добронравов С. С., Сергеев В. П., Строительные машины.- М.: Высш. школа, 1981.
2 Артоболевский И. И., Теория механизмов и машин.- М.: Наука, 1975.
3 SU, авторское свидетельство 334136, кл. B 65 G 1 / 2, 1972
4 SU, авторское свидетельство 1350374, кл. E 21 C 29 / 00, 1987.
5 SU, авторское свидетельство 832108, кл . F 03 C 1 / 02, 1981
6 Патент 2109946. Гидромеханический привод горной машины Бодрунов Л. Д., Пр. 10.01.96
7 Колчин Н. И., Мовнин М. С., Теория механизмов и машин.- М.: Судпромгиз, 1963.
8 РТМ 12. 44. 045 – 81. Руководящий технический материал. Конвейеры шахтные скребковые. Тяговый расчет.

9 форматов А1-АВТОКАД

adminСвяжитесь с нами в один клик


    Узнайте стоимость

    Отправьте заявку и наши специалисты рассчитают стоимость с учетом персональных скидок и акций

    Отправьте методичку